Son-rise

25. listopadu 2008 v 10:55 |  Son-rise
Son-rise program je domácí program, vytvořený na základě zkušeností manželů Barry Neil a Samahrie Kaufmanových, kteří hledali cesty, jak pomoci svému synovi Raunovi, který byl diagnostikován jako těžce autistický a mentálně retardovaný. Kaufmanovi se nesmířili s pesimistickými prognózami odborníků a postupně krok za krokem vytvořili Raunovi intenzivní domácí terapii, díky níž se změnil natolik, že dnes nenese žádné známky svého předchozího stavu. Kaufmanovi pak založili v Sheffieldu v Massachussetts centrum (Autism Treatment Center of America), které pomáhá s uplatňováním tohoto přístupu dalším rodinám. Son-rise programu bývá občas vyčítáno, že dává rodičům falešnou naději na vyléčení jejich dětí, ve skutečnosti však nic takového neslibuje, pouze posiluje rodiče v důvěře v potenciál jejich dětí, ukazuje, že není třeba klást předem jakékoliv limity jejich rozvoji.
Son-rise program se liší od většiny jiných přístupů k autismu tím, že je to terapie, která byla vytvořena rodiči pro rodiče, a která nestaví primárně na odbornících, ale na rodičích.
Základní principy programu jsou:
1) Joining - aktivní připojení se k rituálům a zvláštním činnostem dítěte. Autistické děti mají v oblibě různé repetitivní (opakující se) činnosti, jako např. točení se, houpání se, zvláštní pohyby rukama, opakování stejných slov, stavění věcí do řad, neobvyklý způsob zacházení s hračkami - točení s kolečky apod. Jestliže tyto činnosti neodsuzujeme a k dítěti se naopak připojíme, dáváme tím najevo zájem o jeho svět a stavíme tak pomyslný most k němu. Dítě, které vidí, že není ve svém světě samo, že jsou tu lidé, kteří sdílejí jeho zájmy a mají o ně zájem, se snadněji otvírá a je více motivováno k navázání kontaktu s okolím.
2) Využití motivace dítěte - jestliže se nám pomocí joiningu podaří přiblížit k dítěti, můžeme vysledovat, které činnosti má dítě v oblibě a nejvíce jej motivují, na těchto činnostech, k nimž má dítě silnou motivaci, pak mohu rozvíjet např. oční kontakt a řeč tím, že pro opakování určité oblíbené činnosti povzbuzuji dítě k tomu, aby se na mě podívalo nebo aby řeklo slovo, které tuto činnost označuje.
3) Energie, entuziasmus a vzrušení (zásada tří E) - dítě velmi dobře vytuší, zda je naše nadšení a entuziasmus skutečné nebo jen předstírané. Pokud se opravdu dokážeme při hře s dítětem nadchnout, pokud při našich sezeních dokážeme se vzrušením a energií reagovat na sebemenší podněty ze strany dítěte, je naděje na dosažení pokroku mnohem větší.
4) Učení pomocí interaktivní hry - dítě má smysl učit pouze, když je interaktivní - to znamená, když má zaměřenou svou pozornost na nás. Pokud se dítě o nás nezajímá a je "ve svém světě", je na místě uplatňování joiningu. Son-rise program není založen v první řadě na učení se dovednostem - za nejdůležitější je považován oční kontakt, schopnost sociálního kontaktu a komunikace a teprve na dalším místě jsou různé sebeobslužné dovednosti (oblékání, čištění zubů, toaletní trénink) a znalosti.
5) Bezpředsudkový a optimistický přístup - nikdo není schopen předem stanovit potenciál dítěte. Existuje mnoho případů, kdy lidé s nejrůznějšími postiženími nebo lidé po úrazech, udělali pokrok, který předtím odborníci považovali za nemyslitelný. Oproti tomu Son-rise program má heslo: mít velké cíle, ale nebýt závislý na jejich dosažení.
6) Nezastupitelná role rodičů - rodiče jsou hlavními terapeuty Son-rise programu, protože jejich láska a trpělivost jsou pro děti nenahraditelné, děti nejlépe znají a mají největší motivaci jim pomoci.
7) Vytvoření bezpečného a klidného prostředí - dítě s autismem potřebuje klidný prostor, kde je omezeno množství podnětů, které mu znesnadňují možnost se na určitou hru nebo věc soustředit. V Son-rise herně proto jsou hračky a další předměty umístěny na poličkách, na které dítě nedosáhne. Pokud chce tyto hračky podat, potřebuje prostřednictví jiného člověka - toto uspořádání děti motivuje ke komunikaci (k očnímu kontaktu, k řeči, k ukazování).
Son-rise program sice učí rodiče různým specifickým technikám (některé jsou užívány i v jiných terapiích), klíčové ale nejsou ani tak tyto techniky jako náš postoj - akceptujeme a milujeme dítě takové, jaké je, i s jeho autismem. Son-rise je metoda, která respektuje osobnost dítěte, hlavním cílem je navázat a prohlubovat vztah s ním, ne jej za každou cenu přizpůsobit našemu světu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.