Biomedicínské přístupy

Jak vykročit autistům na pomoc?

21. dubna 2009 v 11:39
P. prof. RNDr. Anna Strunecká, Dr.Sc., připravila v listopadu 2008 díky podnětu Markéty a Ivana Jandekových z občanského sdružení Jdeme autistům naproti z Olomouce příručku pro rodiče autistických dětí. Na stránky dáváme jen některé informace z ní, pokud máte někdo zájem o celou příručku, můžete si o ni napsat na adresu sdružení JAN (v oblíbených odkazech). Jinak p. profesorka připravuje v brzké době vydání knížky "Přemůžeme autismus?", kde by se rodiče měli dozvědět mnohem více informací. Měla by to být první podrobnější knížka v češtině o biomedických přístupech k autismu.V kontaktu s rodiči autistických dětí jsem si uvědomila, že i oni jsou ponecháváni svému osudu téměř bez pomoci a zejména bez jiskřiček naděje na zlepšení stavu svých dětí. Právě rodičům proto nabízím úvod do problematiky autismu s návrhy, co mohou udělat, aniž by jakýmkoliv způsobem mohli ohrozit zdraví svých dětí.


Epidemie autismu v USA


Rodiče i lékaře znepokojuje dramatický nárůst případů PAS, který se projevuje v průběhu posledních 15 let. Tato diagnóza je v USA v současné době u 3-10 letých dětí častější, než nádorová onemocnění, cukrovka či Downův syndrom. Velmi rozsáhlé a pečlivě prováděné statistické průzkumy uvádějí, že v letech 2002-2007 bylo v USA postiženo jedno ze 101 nově narozených dětí. V oblasti New Jersey je postižen jeden z 65 novorozených chlapců. Uvádí se, že v současné době je v USA diagnostikováno 1 500 000 případů PAS. Je zřejmé, že tato situace je velkou výzvou pro badatele v laboratořích i klinikách, pro dětské lékaře, psychiatry i farmakology k hledání a nalezení účinných způsobů diagnostiky, léčení a zejména prevence této nové hrozby civilizační epidemie.


Co zjistili vědci? Co nabízejí pacientům lékaři? Co mohou pro své děti dělat rodiče? Poučíme se ze situace v USA ?

Na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi.NOVÉ PŘÍSTUPY - NOVÉ NADĚJE


Zatímco současné směry výzkumu v laboratořích i na klinikách jsou zaměřené na hledání rozdílů mezi různými formami poruch zařazených do PAS především za účelem upřesnění diagnózy, náš přístup je založený na hledání společného jmenovatele na úrovni buněk, zejména buněk nervových. Společně se svým spolupracovníkem, americkým neurochirurgem, profesorem biologie Russellem Blaylockem, který je rovněž odborníkem na nutriční medicínu, jsme vytvořili na základě analýzy desítek odborných prací z mnoha laboratoří na celém světě sjednocující teorii o příčinách autismu. Podle této teorie můžeme navrhovat jak způsoby zlepšení (ameliorace) vedoucí k možnostem uzdravení, tak také účinné formy prevence této nové hrozby civilizační epidemie.


Pro odborníky je naše teorie publikována v prestižním biomedicínském časopise Bentham
Science Publishers R. L. Blaylock and A. Strunecka. Immune-glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism Spectrum Disorders. Current Medicinal Chemistry 2009, 16(2),10-24.

Pro české lékaře a odborníky jsme měli možnost publikovat práci: Etiopatogeneze autismu z pohledu buněčné a molekulární biologie. A. Strunecká a R.L. Blaylock, Praktický lékař 2008, 88 (2), 78-81.

Pro laickou veřejnost sloužil článek v Meduňce č.6/2007: Najdeme cesty k prevenci a léčení autismu?


Domníváme se, že zvyšující se výskyt PAS během poslední dekády je důsledkem společného působení nových ekotoxikologických faktorů, kterými jsou neurotoxické aminokyseliny glutamát a aspartát, fluorid v kombinaci s hliníkem a nadměrná imunologická aktivace v období raného postnatálního vývoje. Svůj podíl mohou mít i stopová množství rtuti. Excitotoxicita jako hlavní mechanizmus jejich působení je těsně spojena s dysregulací glutamátové neurotransmise v mozku. Pokusím se vysvětlit, co tato tvrzení znamenají a jak můžeme v praktickém každodenním životě zabránit působení těchto nežádoucích látek, případně jak začít odstraňovat poruchy, které ve vyvíjejícím se a nezralém mozku dítěte vyvolaly.Glutamát a mozek

Krátké vysvětlení o tom, proč se nám jeví právě poruchy v působení glutamátu v mozku jako společný jmenovatel vedoucí ke vzniku nejrůznějších příznaků PAS, je klíčově důležité pro pochopení možností prevence a léčení.
Aminokyselina glutamát je významný přenašeč nervových vzruchů v mozku a významně ovlivňuje vývoj mozku jak před narozením, tak i v prvních létech vývoje batolat. Období intenzivního růstu mozku u lidí začíná od 3. trimestru těhotenství a trvá několik roků po narození. V tomto období je nezralý lidský mozek mimořádně citlivý na různé vlivy přicházející z vnějšího prostředí. Ze strany těhotné matky to může být užívání alkoholu a drog, některých léků jako sedativ nebo anestetik.
Hladina glutamátu v mozku musí být udržována na velmi nízké úrovni, protože při nadbytku poškozuje a zabíjí nervové buňky. Tento proces se nazývá excitotoxicita. Vyjadřuje to, že buňky jsou nadbytkem glutamátu drážděné (excitované) až k smrti.

Neurotoxické aminokyseliny v potravě

Glutamát se začal ve zvýšené míře objevovat v hotových potravinách. Některé výrobky nesou označení E 621, ale problémem je, že obsah glutamátu (MSG) v potravinách se často skrývá pod označením hydrolyzované proteiny, kvasničný či sojový extrakt. Na trhu se objevilo velké množství hotových jídel pro kojence a batolata, která obsahují tyto extrakty. Při jejich přípravě se vázaný glutamát uvolňuje z bílkovin a je ve vysoce škodlivé volné formě. Vysoký obsah volného glutamátu obsahuje především sojová omáčka.

Podobné účinky má i aspartát z umělého sladidla aspartamu (E 951). V současné době je aspartam používán v mnoha nápojích, pochoutkách typu bonbonů a žvýkaček i v "dietních" pokrmech a nápojích. Mnozí vědci vedou rozsáhlé kampaně za zákaz jak glutamátu, tak aspartamu v potravinách a v potravinových doplňcích. Jejich produkce dosahuje tisíce tun za rok. Obě tyto látky jsou příkladem toho, jak v současné době vítězí trh a peníze nad nově zjištěnými varujícími fakty. Jsou to chutě, které zabíjejí a které jsou vážnou hrozbou dalšího vývoje naší civilizace.


Fluorid

Fluorid známe jako široce používaný prvek v boji proti zubnímu kazu. Desítky vědců však vedou boj za odstranění fluoridů z pitné vody i za zákaz podávání fluoridů dětem v podobě tablet. Zatímco ve většině evropských zemí byla fluoridace pitné vody postupně zastavena, v USA je fluoridovanou vodou dosud zásobováno asi 60-70% populace. Značně vysoký obsah fluoridů v pitné vodě z přirozených zdrojů se vyskytuje v rozsáhlých oblastech Číny, Indie, Jižní Afriky a Turecka. V posledních dekádách se však stále zvyšuje zatížení životního prostředí sloučeninami fluoru a to jak v důsledku prudkého rozvoje průmyslových odvětví, která zpracovávají tyto sloučeniny ve velkém množství, tak v důsledku vzrůstající spotřeby minerálních hnojiv a pesticidů. Fluoridy se tak dostávají do půdy, vody, rostlin i do živočišných produktů. Některé potraviny a nápoje obsahují v současné době taková množství fluoridů, která mnohonásobně překračují doporučenou denní dávku 1-2 mg fluoridu. Vysoký obsah fluoridů byl nalezen např. v čaji, protože čajovník má schopnost akumulace fluoridů z půdy.
Obavy před vlivem fluoridů na vyvíjející se dětský mozek vyjádřil i nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (2000), švédský profesor neurofarmakologie Arvid Carlsson ve svém úsilí za zrušení fluoridace pitné vody. Potvrzení jeho obav přinesly teprve nedávné studie. Narušení vývoje mozku, špatná diferenciace neuronů a další histologické změny i celkové zpoždění nitroděložního vývoje bylo pozorováno při vyšetření embryí a plodů po umělém přerušení těhotenství v mnoha endemických oblastech Číny. Již 18 studií přináší doklady o výrazném poklesu IQ u školních dětí žijících v oblastech se zvýšeným obsahem fluoridů ve vodě. Na základě početných studií, které braly v úvahu řadu dalších interferujících faktorů, bylo odhadnuto, že ke snížení IQ dochází již při dlouhodobém používáni vody obsahující 1,8 mg fluoridu v jednom litru.
Je důvodné se domnívat, že nadměrný příjem fluoridu je v USA jednou z příčin desetinásobně vyššího výskytu PAS v porovnání s Evropou.


Fluorid, melatonin a šišinka

I některé další příznaky nadměrného příjmu fluoridu jsou stejné jako příznaky autismu. Je to například nespavost, předčasná puberta a nedostatek hormonu melatoninu. Mladá americká badatelka Jennifer Anne Luke již v r. 1997 zjistila, že fluorid se hromadí v šišince - v malé žláze v mozku, která vylučuje hormon melatonin. Právě nahromadění fluoridu v šišince je příčinou předčasné puberty, stejně jako nedostatečné tvorby melatoninu. Melatonin se účastní koordinace cyklu spánku. Jeho hladiny v krvi se za normálních okolností zvyšují po nástupu tmy a vrcholí uprostřed noci, aby podpořily spánek. Nedostatek melatoninu způsobuje nespavost.
Zde se opět ukazuje možná příčina těchto poruch u autistických pacientů. Podávání melatoninu v mnoha studiích skutečně ukázalo, že dokáže odstranit nespavost. V průzkumu ARI uvedlo 65% rodičů z 1 105 dotázaných, že podávání melatoninu zlepšilo nespavost jejich autistických dětí. Avšak melatonin je drahý lék a jeho podávání dětem po dlouhou dobu jistě není hledanou perspektivou. Melatonin se tvoří pouze ve tmě v průběhu noci. Nadbytečné osvětlení v noci je možná také jednou z nedostatečně chápaných příčin vzniku PAS. Všechny děti by měly v noci spát v tmavé a klidné místnosti, aby se navodil fyziologický rytmus produkce hormonu melatoninu.


Očkování a rtuť

Při úvahách o tom, co se v našem životním stylu změnilo v posledních dvaceti letech a mohlo by přispívat k dramatickému nárůstu PAS, označují mnozí za významnou příčinu zvyšování počtu vakcín u malých dětí. Ve vztahu k možnému poškození mozku se jedná především o nadměrnou imunologickou stimulaci mozku, při které vzniká chronický zánět s produkcí tzv. volných kyslíkových radikálů, které poškozují vyvíjející se mozek v procesu excitotoxicity. Odpůrci vakcinací by si však měli uvědomit, že také propuknuvší infekční onemocnění v kombinaci s dalšími faktory může vyvolat poruchy vedoucí k vývoji PAS. Je třeba si také uvědomit, že zatímco v ČR je vypracován očkovací kalendář pro povinná očkování, v USA je poněkud jiná praxe. V Americe se může stát, že dítě dostane během jedné návštěvy u pediatra neuvěřitelných tři až devět vakcín! Takový nápor na nezralý imunitní systém mozku pochopitelně může vést k mnoha nežádoucím reakcím, jejichž výsledkem je chronické poškození mozku.
Jako významná příčina vzniku PAS je označována rtuť, která bývala ve vakcínách v chemické látce thimerosal. Rtuť je velice nebezpečná i ve velmi malých dávkách a zasahuje právě i do regulace metabolismu glutamátu v mozku. V tomto směru provedli výrobci vakcín poměrně rychle úpravy vedoucí k odstranění rtuti. V současné době se thimerosal vyskytuje pouze ve vakcínách proti chřipce, které však u nás nejsou malým dětem doporučovány.

Na stránkách odborného tisku se hromadí důkazy o tom, že očkování není příčinou autismu a tento názor zastávají oficiální zdravotnické instituce v USA i Velké Británii. Průzkumy však také ukazují, že do dětského organizmu se dostává rtuť z některých potravin (zejména mořské produkty) a z amalgamových výplní, třeba i v případě těhotných žen. Jedna studie z Japonska ukázala, že i po zastavení očkování proti spalničkám pokračoval nárůst onemocnění PAS, což lze přičítat japonské dietě, která obsahuje hodně ryb, jako zdroje rtuti, vysoký obsah glutamátu a mnoho čaje s obsahem fluoridu a hliníku. Na druhé straně zase ryby obsahují užitečné mastné kyseliny, které jsou důležité pro vývoj mozku a jeho ochranu proti neurotoxicitě. Tento příklad ukazuje, jak obtížně se hledá cesta k udržení fyziologické rovnováhy organismu.


Hliník

Také hliník je považován za možnou příčinu vzniku poruch v mozku vedoucích k projevům PAS. Odpůrci vakcinací kritizují značný obsah hliníku ve vakcínách. Avšak ionty hliníku jsou všudypřítomné a ve většině zemí se soli hliníku používají k úpravě pitné vody. Jsou součástí kosmetických produktů i léků (např. aspirin), dostávají se do mnoha nápojů z obalů typu tetrapak.
V porovnání s množstvím hliníku, které se do lidského těla dostává v potravinových řetězcích je jeho množství ve vakcínách kapkou v moři. V našich mnoha vědeckých pracích však ukazujeme, že velice nebezpečné je současné působení fluoridů a hliníku, které mohou na buněčné úrovni napodobovat působení glutamátu v mozku. Hliník v přítomnosti fluoridů může vyvolávat celou řadu nežádoucích pochodů a změn, vedoucích k vážným poruchám a onemocněním.


I to jsou další důvody pro vědce, kteří usilují o zastavení fluoridace pitné vody ve státech, kde dosud probíhá.


Dnes již je zřejmé, že PAS jsou spojené nejenom s poruchami na úrovni mozku, ale také s narušenou funkcí trávícího systému, produkcí hormonů, se sníženou schopností odstraňovat z těla škodlivé toxiny, s imunitními a alergickými reakcemi. Jejich projevy mohou být různé u různých dětí, avšak poruchy v činnosti střev, v jejich napadení plísněmi či kvasinkami, v porušeném vstřebávání živin spojeném s průnikem různých toxinů do krve, jsou velmi časté.


CO MOHOU UDĚLAT RODIČE NA CESTĚ KE ZLEPŠENÍ PAS?


Pokud jste vyhledali a začali číst tuto příručku, pak jste jistě dospěli k rozhodnutí něco učinit. Máte patrně také zkušenost, že nemůžete očekávat příliš velkou pomoc od svého lékaře, kterému současná medicína nedává do rukou nástroje k účinné terapii. Máte patrně také zkušenosti, že hledání různých informací na internetu ve vás vyvolává zmatek a nejistoty, někdy i strach z vlastního experimentování a obavy z poškození dítěte.

Uvědomte si však, že osud vašeho dítěte leží ve vašich rukách, ve vašich srdcích a ve vaší vůli k realizaci této cesty. Je třeba postupovat pomalu, s trpělivostí, avšak podle plánu. Měli byste si pořídit pracovní deník, kam budete zapisovat svoje kroky, svoje pozorování a svoje nápady. Jak budete hodnotit dosažené pokroky a zlepšení? Dostupný je dotazník na stránkách ARI, který je zde v několika jazycích a rodiče ho mohou použit jak k upřesnění diagnózy, tak ke zhodnocení změn. Pro ty, kteří by chtěli využít tento dotazník k automatickému zhodnocení on-line (zdarma) vyplněného dotazníku, mohou tak učinit na adrese: http://www.autism.com/ari/atec/atec-online.htm.
1) Obecným pravidlem č.1 je zkoušet jeden nový způsob alespoň dva měsíce, abyste mohli určit, zda vašemu dítěti pomáhá. Pokud je však zřejmé, že zlepšení pozorujete již po dvou týdnech, můžete přidat další krok.
2) Pokuste se nikomu neříkat, že jste zahájili nový způsob ameliorace. To vám pomůže k tomu, že učitelé, přátelé, sousedi a příbuzní budou objektivně schopni zpozorovat změnu k lepšímu a sami budete ujištěni o správnosti zvoleného postupu.
3) Požádejte někoho, kdo je v pravidelném kontaktu s vaším dítětem, aby vyplňoval nezávisle na vás stejný dotazník jako vy. Po jednom až dvou měsících můžete provést porovnání.
4) Jako rodiče víte nejlépe, jak vaše dítě reaguje v určitých situacích. Proto můžete zodpovědně posoudit případy, kdy vás dítě překvapí nebo když udělá něco neočekávaného. Taková překvapení si pečlivě zapisujte.


Co můžete udělat hned


Uspořádejte ložnici, kde dítě spí tak, aby sem nepronikalo žádné umělé osvětlení, avšak dodržujte dobu osvětlení denním světlem (ráno odstraňte závěsy, zatemnění).

Dbejte na to, aby strava dítěte neobsahovala glutamát v žádné podobě, umělá sladidla (aspartam) ani umělá barviva.

Omezte pití čaje (černého i zeleného) na maximálně jeden šálek denně, nejlépe ho úplně vyřadit.

Dbejte na výběr pitné vody s obsahem fluoridu nižším než 1 mg/L.

Nepoužívejte hotová jídla "v sáčcích".

Při očkování dbejte na to, aby nebylo prováděno krátce po proběhlém infekčním onemocnění. Pokuste se zajistit provedení zkoušky na výskyt protilátek v krvi dítěte a tak společně s pediatrem potřebu vakcíny posoudit.


První rozhodnutí

Dieta bez glutenu a kaseinu

První opatření ve směru změn ve výživě by měla směřovat k očištění střev a celého organismu. Možná, že již aplikujete dietu bez glutenu (lepku) a bez kaseinu, možná, že vynecháváte pouze mléčné produkty, možná, že z kombinace bez glutenu-bez kaseinu máte strach, že takovou dietu nezvládnete. Pak alespoň zkuste vynechat jednu z těchto složek - lepek nebo mléčný kasein.

Možná si myslíte, že se jedná pouze o jakési vyčištění střev od nežádoucích "lepidel", možná máte obavy, že dítě nebude mít dostatečný přísun vápníku. Avšak při špatně fungujících střevech není vápník dostatečně vstřebáván, i když ho dodáváte dostatek. A jaká je "špatná funkce" glutenu a kaseinu? Nejnovější výzkumy z laboratoře dr. Roberta Cade na Univerzitě na Floridě totiž ukazují, že jejich nedokonalé odbourávání v tenkém střevě může být velmi těsně spojené s poruchami chování. Cade se spolupracovníky zjistili, že autisté i schizofrenici nedokáží ve svých střevech dostatečně rozštěpit bílkovinu gluten z pšenice a dalších obilnin, ani hlavní bílkovinu kasein z mléčných produktů. V jejich střevech, v krvi i v moči se objevuje peptid kasomorfin, který se dostává krví do mozku a tam se váže na receptory pro opiáty, čímž vyvolává změny v chování. Dr. Cade také vyvinul test na stanovení kasomorfinu v moči. S jeho pomocí zjistil, že vynechání mléčných produktů z diety vede k poklesu obsahu kasomorfinu v moči a ke změnám chování směrem k normálu. Podobně z glutenu vzniká peptid gliadomorfin, který má rovněž vlastnosti opiodních peptidů. Zjistilo se, že asi 50% osob s autismem má v moči zvýšenou hladinu těchto látek se schopností vyvolávat halucinace a poruchy chování.

Kasein a gluten jsou si chemicky velmi podobné. Téměř detektivní pátrání jedné britské matky syna s PAS vedlo ke zjištění, že děti, u kterých se autismus projevuje brzy po narození mají spíše problémy s kaseinem, zatímco děti s autismem projevujícím se až kolem dvou let jejich věku, mají spíše problémy s přecitlivělostí na gluten (lepek). Některé děti mohou mít přecitlivělost na oba proteiny. Tato dieta může mít zpočátku nepříjemné vedlejší projevy, jako je žaludeční nevolnost, úzkost, lehce zvýšená teplota. Tyto ukazatele prý svědčí v počátku pro účinnost a správnost započaté změny. Doporučuje se vytrvat alespoň po 3 měsíce. Pokud nenastane zlepšení po této době, nemá smysl v ní pokračovat. Také studie Národního ústavu zdraví USA, která v současné době probíhá, sleduje skupinu 3-18 letých autistů na této dietě po dobu 12 týdnů.


Syndrom propustného střeva

U dětí s PAS mluvíme o tom, že jejich střevo je propustné. To znamená, že buňky, které vytvářejí vnitřní vystýlající vrstvu tenkého střeva, mají mezi sebou prostory, které umožňují bakteriím, některým složkám potravy (makromolekulám jako jsou bílkoviny a nestrávené cukry) a toxinům pronikat ze střeva. To je často spojeno se záněty střevní sliznice a s nadměrným namnožením kvasinek, plísní a nevhodných bakterií.
Důsledky propustného střeva jsou různé potravinové alergie, špatné vstřebávání vitamínů a potřebných minerálů do krve. Při hledání příčin pro vznik PAS jsou obviňovány právě kvasinky rodu Candida a klostridie v trávícím traktu. Clostridium tetani je velice nebezpečná bakterie, která produkuje jedovatý neurotoxin, který se prostřednictvím nervu vagu může dostat až do mozku. Bezlepková dieta má podle mnoha lékařů pozitivní vliv na obnovení správné funkce tenkého střeva a na obnovu mikroflóry. Proto jsou do některých detoxifikačních preparátů přidávány bakterie (tzv. probionta), které jsou pro činnost tenkého střeva prospěšné.
Naději na zlepšení stavu střeva u dětí s PAS dává to, že buňky tenkého střeva se obnovují velmi rychle a pokud přestanou v krvi působit látky, které stimulují bílé krvinky, aby buňky tenkého střeva ničily, můžeme pozorovat poměrně rychle zlepšení. Propagátor diety bez glutenu-bez kaseinu u PAS dr K. L. Reichelt doporučuje přidávat multivitamíny se stopovými prvky a hořčíkem, rybí tuk a vápník.Očista organismu - detoxikace

Detoxikace - odstranění toxinů nejenom ze střeva, ale z celého organismu, se postupně stává požadavkem doby pro každého člověka. To proto, že naše životní prostředí, voda i potraviny obsahují značné množství látek, které jsou tělu škodlivé, hromadí se a mohou být příčinou mnoha civilizačních nemocí. Existuje proto celá řada procedur a preparátů, které nabízejí různé firmy za účelem zaručené detoxikace lidského těla. Pro děti s PAS bychom měli volit metody, které jsou šetrné a dobře aplikovatelné, netrvají dlouho a dítě zbytečně nezatěžují a neobtěžují, které je schopno v rámci svých každodenních aktivit přijímat. Pokud jste se rozhodli pro dietu bez lepku-bez kaseinu, pak odborníci uvádějí, že již tato dieta má detoxikační účinky.

V každodenním životě je třeba dbát na dostatečný příjem tekutin (alespoň 7 sklenic - cca 1,5 l) a stejně tak na pravidelnou stolici. Všímáme si její barvy, konzistence, zápachu a obsahu neobvyklých příměsí. Správná stolice je formovaná (drží tvar), hnědá, neplave na vodě a nevydává odpuzující zápach. Jedna, případně 2-3 méně objemné za den by měly stačit. Pokud má dítě problémy s vyprazdňováním, nabídneme mu ráno šálek teplé vody, pohladíme jeho bříško ve směru hodinových ručiček, nebo alespoň provedeme "bezkontaktní masáž" kroužením naší ruky nad povrchem bříška se středem v pupíku.

U nás je známým specialistou na detoxifikaci střeva a to i pro děti od 3 let MUDr. Josef Jonáš - viz http://www.joalis.cz/. Na těchto stránkách naleznete k volnému stažení i příručku ing. Vladimíra Jelínka Abeceda detoxikace (http://www.joalis.cz/UserFiles/File/cs-files/abeceda.pdf). Na trhu je celá řada různých preparátů, které mnohdy využívají potenciál léčivých bylin, jako je vilkakora, máta peprná, extrakt z šípků a papáji, dobře funguje i vláknina ze semen jitrocele známá jako psyllium, kterou můžeme ředit šťávou z kompotů, čajem z jablečných slupek, šípkovým čajem ap. Také ajurvédská medicína nabízí osvědčené a přijatelné způsoby detoxikace těla, například v podobě klasického bylinného preparátu Triphala. Tělo dobře detoxikuje i týdenní kůra, při které večeříme rýži vařenou ve vodě. Rýže nevytváří ve střevech žádné toxické zplodiny a je velmi dobře stravitelná.

V USA jsou vyvíjeny preparáty a programy pro detoxikaci střeva u dětí a mládeže s PAS např. pod názvy Colonix a Kidetox, které nabízí již i u nás www.drnatura.cz.

Pro domácí aplikaci se nedoporučuje detoxikace pomocí chemické látky EDTA, která váže a odstraňuje těžké kovy (Detoxamin).
Tato procedura je sice spolehlivě účinná, avšak měla by se provádět pod lékařským dozorem a pečlivě nastavovat používané dávky.


Proces detoxikace je užitečný pro každého. Neuškodí proto, když si otec či matka nejprve vyzkouší zvolený preparát na svém organismu. Na detoxikaci těla je dobré dbát každý den, ale plánovanou očistu bychom měli se svými dětmi provádět alespoň jedenkrát za půl roku.


Svět vitamínů

Dnes již nikdo nepochybuje o užitečnosti a nezbytnosti vitamínů pro správné fungování lidského těla. V současné době se však setkáváme mnohdy spíše s nadměrným příjmem vitamínů, než s jejich nedostatkem. U dětí s PAS je problémem to, že se vitamíny přijaté v potravě nevstřebávají dostatečně a vhodně v trávícím traktu. Některé vitamíny (např. B12, K, biotin) vytvářejí bakterie v tlustém střevě. Pokud není trávící trakt osídlen vhodnou "mikroflórou", může nastávat nedostatek některých vitamínů. Mohou se také špatně vstřebávat. I proto je primárně důležité provádět očistu střev.
U dětí s PAS však jsou zapotřebí především ty vitamíny, které fungují jako antioxidanty, aby mohly odstraňovat excitotoxické působení glutamátu, aspartátu, fluoridu, rtuti a nadměrné stimulace imunitního systému. Víme také, že nejlepším zdrojem vitamínů je denní příjem čerstvého ovoce a zeleniny, nejlépe v biokvalitě. Ovoce a zelenina tak ve svých plodech, semenech i slupkách obsahují mnoho biologicky účinných látek, které často neumíme ani pojmenovat (například resveratrol, flavonoidy, inozitolhexakisfosfáty, foláty atd.). Tyto látky se všeobecně doporučují v ochraně zdraví, v prevenci nádorových onemocnění, v rekonvalescenci, při zmírnění důsledků stárnutí. Takže stejné potraviny, jaké zvolíme pro správnou a zdravou stravu dětí s PAS jsou užitečné pro celou rodinu, není třeba chystat oddělené jídlo. Je jenom třeba zvolit formy úprav, které jsou pro děti lákavé jak svým vzhledem, tak svojí barevností a možnostmi konzumace.
Je prokázáno, že různé suplementy ve výživě mohou zlepšit antioxidační ochranu mozku a zlepšit produkci energie. Je to například kombinace koenzymu Q, vitamínu B12 a acetyl-L-karnitinu, které chrání před excitotoxicitou. Je známo, že glutamátovou toxicitu výrazně redukují mnohé vitamíny, jako je vitamín E, thiamin, pyridoxin a nikotinamid. Významné postavení mezi vitamíny ze skupiny B má pyridoxalfosfát - vitamín B6, který snižuje hladinu glutamátu v plazmě a především omezuje vznik křečí. Tento vitamín se doporučuje, na základě pozorování jeho účinnosti u křečí novorozenců, podávat v několikanásobně vyšších dávkách než je DDD, tedy např. 50 mg denně u osmiletého dítěte. V kombinaci s folátem a vitamínem B12 redukuje hladinu homocysteinu. Rovněž některé flavonoidy, jako např, quercetin, silymarin a baikalein, působí jako účinné antioxidanty a brání nadměrné aktivaci mikroglií. Zcela nově se objevuje významná role vitamínu D při amelioraci symptomů PAS. Tento vitamín má ochrannou roli při zánětu mozku a imunitních reakcích. Nedostatek vitamínu D v průběhu embryogeneze má za následek poruchu tvorby nervových buněk a zvětšený obvod hlavy. Mnohé studie ukazují, že určitá část dětí s PAS má zvětšený obvod hlavy v místě, kde je nejširší (nad obočím, ušima a kolem zadní části lebky).

Jak se v tom má běžný konzument vyznat? Podle čeho se má řídit rodič, který chce svému dítěti s PAS dodávat to nejlepší, když je na trhu tolik různých kombinací vitamínů a minerálů? Na tento problém jsme narazili i při mých přednáškách. V této příručce podávám první orientační návody a vysvětlení; detailní rozbor doporučení a nejnovějších poznatků o působení vitaminů nalezne čtenář ve slibované knížce Přemůžeme autismus?. Věřím, že se podaří nalézt odborníky, kteří navrhnou vhodné preparáty s kombinacemi vhodnými pro autisty, nebo že dokonce některé firmy takové preparáty začnou vyrábět.


Závěrečné doporučení o podávání vitamínů dětem s PAS

Podle dosavadních zkušeností se autistickým dětem ve věku 3-18 let osvědčilo podávání vitamínu B6 - v dávkách až 100 násobně převyšujících DDD z důvodu omezení záchvatů křečí (50 mg denně). Potrava obsahuje tři přírodní formy vitamínu B6 - pyridoxin, pyridoxamin a pyridoxal. Syntetický vitamín B6 je ve formě pyridoxinu. K tomu, aby ho tělo mohlo využít, musí se v tenkém střevě fosforylovat za vzniku pyridoxalfosfátu. K tomu je zapotřebí především zinek, do jisté míry i hořčík. I z této ukázky je zjevná důležitost správně fungujícího tenkého střeva a dostatku zinku i hořčíku. Bylo zjištěno, že autisté mají snížený obsah vitamínu B6. Autistickým dětem je proto vhodné podávat přímo fosforylovanou formu vitamínu B6 pyridoxal5-fosfát, který se dodává v 50 mg kapslích. Tato forma se velmi dobře vstřebává. V nabídkách je i hypoalergenní forma. Dr. Rimland doporučoval a tisícům autistům v USA byly po desítky let podávány megadávky vitamínu B6 s hořčíkem (cca 0,2 -1g B6 denně plus cca 400 mg hořčíku), uvádí se cca 16 mg/kg hmotnosti dítěte pro B6 a 6 mg /kg hmotnosti pro hořčík.

Z mého pohledu nedoporučuji podávání syntetického vitamínu C. V našich podmínkách zpravidla nedochází k jeho nedostatku z přirozených zdrojů, pokud dětem podáváme šípkový čaj, čerstvou zeleninu a ovoce. Syntetický vitamin C má totiž silné oxidační schopnosti a tím má právě opačné účinky než ty, které v případě našeho souboje s excitotoxicitou vyžadujeme.

Je vhodné podávat směsi vitamínů B označované zpravidla jako B-komplex, avšak je třeba si vybírat takové preparáty, kde jsou dávky jednotlivých vitamínů z této skupiny diferencované podle DDD. Pak je zde obsažen i vitamín B12. Pro rodiče je užitečná informace, že zdrojem vitamínu B12 jsou vnitřnosti, žloutek, losos a sleď.

Vitamínové pilulky i různé minerály a suplementy nedávejte na lačno, raději uprostřed jídla nebo po jídle a dbejte na to, aby byly zapité vodou.


Minerální látky

Jedná se především o vápník, hořčík a zinek, které by měly být dodávány ke každé dietě. Při výběru tablet v lékárně či drogerii dávejte pozor na to, aby tablety neobsahovaly aspartam!

Významnou roli v terapii a amelioraci PAS má hořčík, který ovlivňuje propustnost tzv. NMDA kanálu pro vápník a tím významně brání excitotoxickému poškození. Při dietě s vyloučením mléčných produktů je třeba dodávat tělu vápník pro stavbu kostí a zubů.
Jako vhodný preparát se mi jeví např. Calcium plus Vitamin D3 od ALTAPHARMY (k dostání u Rossmanna), nebo málo známý preparát Inocell, který obsahuje vápník, hořčík, inozitol a inozitol -6-fosfát (IP6). IP6 je přírodní vláknina, rozpustná ve vodě, která má silné chelatační účinky a tak detoxikuje střevo. Současně je to látka (vitamín kyselina fytová), která je vysoce potřebná pro činnost mozku a z trávícího traktu se také do mozku transportuje přednostně. Podporuje vznik nových nervových buněk. Této látce nebyla dosud věnována pozornost ani v USA a proto může být naší českou specialitou. V žádném případě nemůže dojít k předávkování ani není známá žádná toxicita. Dobře se vstřebává. Velice oceňuji objevení se tohoto preparátu na našem trhu.
 
 

Reklama