Handle

Střípky z kurzu Handle přístupu

12. března 2009 v 9:42
O víkendu 7. a 8. března 2009 se konal v pořadí druhý základní kurz Handle přístupu v České republice. V poslední době Handle ovlivnil celou naši rodinu - nejprve jsme byli na přednášce o něm v Olomouci, manželka pak byla na prvním kurzu v Komorní Lhotce v listopadu, Tobík absolvoval před měsícem komplexní vyšetření a naše dcerka při té příležitosti alespoň základní screening, aby jí to nebylo líto. Doma jsme měli manuál z kurzu a snažili jsme se číst knihu od Judith Bluestone The fabric of autism, tak jsem trochu váhal, jestli mám jet na kurz, protože jsem nevěděl, zda tam vůbec ještě bude něco nového. Nakonec jsem se tam ale rozhodl vyrazit a musím říct, že kurz překonal všechna moje očekávání, protože moje zatím, jak se ukázalo dost torzovité poznatky o Handle se mi díky němu teprve teď spojily do ucelenějšího systému.
Kurz vedla lektorka Cathy Stingley, zkušená Handle praktička a instruktorka, která má oprávnění učit všechny úrovně kurzů této terapie. Jen pro zajímavost - věnuje se i dalším přístupům, jako je kraniosakrální terapie nebo jóga pro speciální děti. Cathy pobývá sice v Evropě často (je evropská ředitelka vzdělání Handle institutu), doma je ale v městečku Homer na Aljašce, kde má i malou Handle kliniku. Tato malá energická žena s prošedivělými vlasy a laskavýma živýma očima nám byla (snad mohu mluvit i za ostatní účastníky kurzu) na první pohled sympatická. Její výklad byl poutavý, odborněji zaměřené informace o fungování našeho mozku a jednotlivých senzomotorických systémů a jejich vzájemných vztazích prokládala konkrétními příběhy lidí, s nimiž v institutu pracovali. Často nám při tom zprostředkovala vlastní zkušenosti a zážitky, nebo zkušenosti zakladatelky Handle přístupu Judith Bluestone. Mně se moc líbilo, že výklad oživovala i výraznými gesty, s jejichž pomocí nám sama na sobě demonstrovala problémy plynoucí z nedostatečné funkce jednotlivých systémů. Kurz byl nabitý informacemi a přitom docela interaktivní (bylo možno kdykoliv v průběhu obou dnů klást otázky a vstupovat do diskuse), já obvykle na různých konferencích po čase vypínám a mám problémy zůstat v bdělém stavu, tady jsem s tím po celé dva dny neměl problém. Určitě k tomu přispělo i to, že proud informací byl občas přerušován chvílemi, kdy jsme se učili aktivity, které můžou pomoci k podpoře a integraci jednotlivých systémů (vestibulárního systému, svalového napětí, propriocepce, kinestézie, k interhemisférické integraci atd.). Naučili jsme se tak asi 10 základních Handle aktivit, které jsou jednoduché na provedení, ale měly by mít dost komplexní neurologický účinek. Aktivitami nás skvěle prováděl Paul Baptie, jeho žena Jana Baptie se zase úspěšně zhostila náročného simultánního překladu z angličtiny do češtiny. Oběma patří za pořádání kurzu i za to, že pozvali tak dobrou lektorku, velký dík. Kurz každopádně stojí za to absolvovat, sám se jej rád někdy v budoucnu zase zúčastním, pokud budu mít tu možnost.
PS: Pokud si chcete někdo učinit představu o kurzu, mrkněte do fotogalerie, kde jsou nějaké fotky. Kurzu bych vytkl jedinou chybu - že si Cathy Stingley nevzala s sebou do Komorní Lhotky své housličky - mrkněte prosím na tuto stránku, jak jí to sluší. http://www.youtube.com/watch?v=dheWupX0baI

Judith Bluestone

23. února 2009 v 10:11
Dozvěděli jsme se smutnou zprávu. Ve středu 18. února 2009 zemřela zakladatelka Handle přístupu Judith Bluestone. Právě čteme její knížku The Fabric of Autism (česky by se dalo přeložit jako Struktura autismu nebo spíše Předivo autismu) a i když naše znalosti angličtiny nejsou nic moc, takže leccos úplně nechápeme, fascinuje nás její pochopení smyslového světa autistů. Tento vhled měla díky tomu, že byla sama autistka, v tom se lišila od drtivé většiny ostatních odborníků, tahle jedinečná zkušenost hluboce ovlivnila její dílo. Pro Handle je to určitě obrovská ztráta, ale doufáme, že její následovníci budou toto dílo rozvíjet dál.
Kéž by u nás Handle přístup přispěl k tomu, aby i naši odborníci začali brát vážně důležitost funkčnosti senzomotorických systémů a smyslového vnímání vůbec.

Základní kurz Handle v Praze

15. ledna 2009 v 9:27
Na nově vytvářených českých stránkách o Handle přístupu www.rozvijejse.cz (dali jsme je i mezi naše oblíbené stránky) je již v sekci Aktuality pozvánka na základní kurz Handle v Praze, který se bude konat 4. a 5. dubna 2009 v komunitním centru Motýlek a předcházet mu bude v pátek 3. dubna přednáška, přístupná i zájemcům z řad veřejnosti. Kurz bude vést Susan Haverty, která vedla i první kurz v Komorní Lhotce.

Pozvánka na Základní kurz Handle přístupu v březnu 2009

12. ledna 2009 v 10:41


Neurovývojové odlišnosti

z perspektivy HANDLE® přístupu
Holistic Approach to NeuroDevelopment & Learning Efficiency
HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K NEUROVÝVOJI A EFEKTIVITĚ UČENÍ

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST - zdarma
Pátek 6. března 2009: 17:40-20:40

ZÁKLADNÍ kurz handle přístupu
Sobota 7. a neděle 8. března 2009
Sobota 8:30-17:30, neděle 8:30-16:30

Hotel Godula
Komorní Lhotka 17, 739 53
Možnost ubytování - www. komornilhotka.cz

Přednáší


CATHY STINGLEY


Evropská oblastní
ředitelka vzdělávání

HANDLE InstitutuV angličtině, s českým překladem
Pro více informací a registraci kontaktujte:
607 600 341
721 628 550
handle@email.cz
Pro rodiny a profesionály, kteří hledají kořeny
ADD/ADHD, autismu/PDD, problémů s rovnováhou a koordinací,
obtíží po úrazech mozku, DMO,
Downova syndromu,
poruch chování, poruch učení, opožděného vývoje řeči & dalších
Kurz obsahuje zábavné, efektivní a nenákladné metody, které mohou být použity doma, ve škole i v práci.

Ceny kurzu:

Při platbě do 20.2.2009 …..…………………...…...3 500Kč
Při platbě po 20.2.2009 …..………………………..4 500Kč
Rodinní příslušníci HANDLE klientů….…………1 500Kč
Účastníci předchozích kurzů ……………………...zdarma


HANDLE
With Care
Cathy STINGLEY,
Evropská oblastní ředitelka vzdělávání,
ve spolupráci s: HANDLE Institute

Handle přístup

25. listopadu 2008 v 10:59
Handle je další terapií, která nás zaujala. Název je zkratkou vzniklou ze začátečních písmen sousloví "Holistic Approach to NeuroDevelopment & Learning Efficiency" - Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení. Zakladatelkou této metody je p. Judith Bluestone, která sama má (nebo měla) autismus, epilepsii, dmo a ještě několik dalších diagnóz (jejich výčet je tak trochu jako z Járy Cimrmana), ale nějak se z toho dokázala vybabrat tak, že s tím dokáže smysluplně žít. Handle je přístup, který čerpá z mnoha různých zdrojů - např. ze senzorické integrace, Bobath konceptu, psychologie, neurologie, speciální pedagogiky atd. Pracuje se se systémem jednoduchých cvičení, která by ale měla mít dost komplexní neurologický účinek. Podobně jako Son-rise se Handle nedívá na zvláštní a repetitivní chování dětí (např. točení se, kývání, různé zvláštní pohyby) jako na něco nevhodného a nepatřičného, ale vidí to jako chování, kterým si děti vypomáhají k tomu, aby se cítily lépe (např. si děti mohou stimulovat vestibulární systém). Z chování dětí se dají také vypozorovat různé deficity ve smyslové oblasti (např. to, že jsou přecitlivělé nebo naopak málo citlivé na světlo, hluk, doteky atd.), které jsou známkou nerovnováhy v neurologickém vývoji. Na Handle přístupu se nám v neposlední řadě líbí jejich zásada, že méně znamená více a pomaleji znamená rychleji (v praxi se to projevuje tak, že cviky, které sestavuje Handle terapeut dítěti, nezaberou denně více než 20 - 30 minut času), což je sympatické i z toho hlediska, že se to dá celkem dobře spojit s jinými terapiemi.
Následující text o Handle přístupu je v anglickém originálu přístupný na stránkách Handle, které uvádíme mezi oblíbenými odkazy.


HANDLE je neinvazivní, holistická alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie,dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie/obsesivně kompulsivní poruchy/deprese, stavů po úrazech mozku/ mozkových příhodách, Tourettova syndromu, CHARGE syndromu a jiných ojedinělých syndromů.

HANDLE vidí diagnózu jako způsob, jak popsat skupinu symptomatických projevů a chování. HANDLE jde za hranice těchto diagnóz a hledá kořeny daných projevů a chování. HANDLE přístup vidí chování jako komunikaci a snaží se pochopit, co daná chování komunikují. "Pokud se Mirek pořád vrtí, je to proto, že je neposlušný nebo proto, že má zvýšenou citlivost na hmat a když sedí na židli, je to jako by seděl na smirkovém papíře?" "A co Honza a jeho psaní? Je jenom lajdák, který se nesnaží a věčně leží na lavici, nebo jeho svalové napětí je natolik nízké, že většinu energii spotřebuje na to, aby seděl rovně a už mu moc nezbývá na jemné a precizní pohyby potřebné pro psaní? " HANDLE hledá kořeny obtíží, a nesnaží se jen maskovat příznaky. Je to metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky. Je vytvořen jako nástroj k tomu, aby rodina mohla doma sama pomoci dítěti či dospělému zlepšit funkce nervového systému a proces učení.


HANDLE se dívá na jedince jako na celek - jejich vnější a vnitřní prostředí a vývoj od početí po současnost - a používá tyto informace k určení toho, jak pro ně pracují jejich neurovývojové systémy. Organizace těchto senzo-motorických systémů je hierarchická, vývojová a interaktivní, jednotlivé systémy jsou na sobě vzájemně závislé a navzájem se podporují.
Pokud jsou nepravidelnosti v jednom či více systémech, ovlivní to funkčnost celého člověka. Zároveň může jeden systém zastoupit/kompenzovat za jiný systém. Nepravidelnosti v hierarchických a vývojových funkcích proto ovlivňují kvalitu života a všechny formy učení (pohybové, řečové, akademické či sociální). Pokud něco brání jednotlivým systémům, aby fungovaly efektivně, způsobuje to stres v daných systémech a v systémech, které s nimi souvisí. Systémy ve stresu se uzavřou; jedinec je méně efektivní; může mít obtíže s vykonáním věcí, které chce dělat; je lehce unavitelný; může se chovat matoucím/záhadným či nechtěným způsobem či může dělat věci způsobem, který ostatní považují za 'zvláštní'.


HANDLE staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává a že mozek je schopen se zotavit z chorob a úrazů. Dále chápe, že pohyb, podpořený správnou výživou organizuje zpracování informací, ovlivňuje biochemickou rovnováhu v těle a pomáhá tvarovat vlastní strukturu mozku. Rovněž staví na poznatku, že nervový systém, zvláště jeho slabé části, reaguje stresem na přemíru stimulace. Systém ve stresu přestane pracovat.


HANDLE vytváří pro každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivit, jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek. Prostřednictvím pravidelné, jemné a pozvolné stimulace tyto aktivity posilují oslabené funkce a mohou zlepšit funkce nervového systému a proces učení. HANDLE program je vytvořen na základě informací získaných během pozorovacího vyšetření a z podrobného dotazníku a rozhovoru.


Během vyšetření sledujeme především to, jak klient jednotlivé úkoly provádí, jelikož to nám dává informaci o fungování jeho nervového systému a smyslů. Musí si k tomu lehnout, musí si zakrýt jedno oko, musí se točit na židli? Důležitým principem je, že vždy komunikujeme s osobou, pro kterou program vytváříme. A nevadí, že třeba nemluví. I držení těla, posunky či pohled jsou způsobem komunikace…Na základě informací získaných z vyšetření je pak vytvořen tzv. neurovývojový profil, nebo zjednodušeně řečeno jakási mapa toho, jak jednotlivé smysly a nervový systém konkrétní osoby fungují a je sestaven program fyzických aktivit.
HANDLE program se skládá přibližně ze 6 až 13 cviků a zabere 15 až 30 minut. Tyto aktivity jsou jednoduché na provedení, ale neurologicky komplexní. Při jejich provádění je důležité poslouchat naše tělo a vnímat, kdy dosáhlo hranice stresu. HANDLE přístup staví na zásadách, že méně je více a pomaleji je rychleji. Spolu s aktivitami doporučíme i správnou výživu, která, jak je všeobecně známo, ovlivňuje procesy v našem těle i funkci mozku."


Každý HANDLE praktik má svůj program a může doporučit HANDLE z vlastní zkušenosti.


Pro více informací v češtině kontaktujte Janu a Paula Baptie, kteří jsou Certifikováni v HANDLE® přístupu na handle@email.cz nebo 558 694 017. Podrobné informace v angličtině naleznete na www.handle.org.
 
 

Reklama